Lịch khai giảng khóa mới

Học 2 buổi / tuần: Thứ 2 - 4  hoặc Thứ 3 - 5, với các xuất học:

Trung tâm nhận học viên mỗi ngày

Khóa học 15 buổi (tính đủ số 15 buổi /khóa, học viên được bù nếu bận mà bỏ qua 1 buổi nào đó)
Học phí: 650.000đ/khóa.

Loading...